Zwroty i reklamacje

Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam (Elizja Aleksander Kasprzak, ul. Mazurska 21/7U, 93-149 Łódź, adres poczty elektronicznej: sklep@listwy.online, numer telefonu +48 530 550 765 ) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

Zwracany towar wyślij do nas niezwłocznie na adres: Elizja Aleksander Kasprzak, ul. Mazurska 21/7U, 93-149 Łódź, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w tym dokumencie.

Reklamacje

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przysługują Ci określone prawa w przypadku, gdy sprzedany towar nie jest zgodny z umową.

W przypadku braku zgodności towaru z umową, masz prawo przesłać do nas reklamację – Elizja Aleksander Kasprzak, ul. Mazurska 21/7U, 93-149 Łódź, adres poczty elektronicznej: sklep@listwy.online, numer telefonu +48 530 550 765.

Co do zasady ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz żądać:

– wymiany towaru,

– naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz złożyć oświadczenie o:

– odstąpieniu od umowy,

– obniżeniu ceny.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w Regulaminie.

Formularze:

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Formularz reklamacji towaru